Kesyon yo mande anpil sou Evèk

Ki sa ki nan yon Evèk?


Anba a ou pral jwenn kèk repons a kesyon komen (epi yo pa tèlman komen) sou evèk ak wòl yo nan Legliz Episkopal la. Nou ankouraje w li tou Rit pou òdinasyon yon evèk kòmanse nan paj 512 nan Liv Priyè Komen.

Pandan nap eksplore, nou envite ou swiv modèl sèvis òdonasyon an ki envite nou pou nou kòmanse ofri priyè nou yo bay Bondye.

O Bondye ki gen pouvwa imuiabl ak limyè etènèl: Gade byen sou tout Legliz ou a, ki mistè bèl bagay ak sakre; pa travay efektif pwovidans ou an, egzekite nan trankilite plan sali a; se pou lemonn antye wè ak konnen ke bagay ki te jete yo ap leve soti vivan, ak bagay sa yo ki te vin fin vye granmoun yo te vin nouvo, e ke tout bagay yo te pote nan pèfeksyon pa l 'nan ki tout bagay te fè, Pitit ou Jezikri, Seyè nou an; ki ap viv ak ap gouvènen avèk ou, nan inite Sentespri a, yon sèl Bondye, pou tout tan. Amèn.

Liv Priyè Komen: inationdinasyon yon Evèk (p. 515)

Kisa yon evèk ye?

Yon evèk se youn nan twa lòd minis òdone nan legliz la, de lòt yo se dyak ak prèt. Nan Rit pou òdinasyon yon evèk nan Liv Priyè Komen, yo rele yon evèk pou “veye lafwa, pou bay lavi sakreman nan Legliz la, pou òdone, pou pastè, e pou bay lavi kretyen yo yon egzanp.”

Kisa yon evèk "fè?"

Evèk yo "fè" anpil; epi se pa tout nan li fasil kategori. Youn nan responsablite prensipal yon evèk, menm jan li se pou tout kretyen, se anonse Bon Nouvèl la nan lavi Kris la, lanmò, ak rezirèksyon nan lavi yo ak travay yo. Evèk yo bay lidèchip espirityèl nan kominote a; rele, devlope, ak ankouraje tou de kouche ak òdone angaje yo pi pwofondman nan misyon Bondye a nan renmen, jistis, rekonsilyasyon, ak restorasyon nan kontèks lokal nou an, peyi nou an, ak atravè mond lan. Yo ankouraje nou swiv direksyon Sentespri a, avèk ekriti, tradisyon, ak rezon kòm gid nou yo. Yo asire tou ke nou ap viv nan fason nou te dakò sou yo pou yo ansanm kòm kominote sanble pa konfime Konstitisyon an ak kanon nan Legliz la Episkopal ak Legliz la Episkopal nan Connecticut.

Èske yon evèk se yon CEO?

Non. Legliz la se pa yon biznis, e konsa lidèchip nou an pa swiv modèl la nan yon biznis. Yon evèk se yon manm nan kominote a sanble ak wòl yon evèk la ap grandi soti nan kominote sa a an patikilye, pa apa de li. Evèk jete lank nou nan tan lontan an, kontinye liy lan nan siksesyon apostolik ki date tounen nan premye apot yo. Yo menm tou yo rele nou nan tan kap vini an, envite nou disène ansanm kote Bondye ap deplase ak ki jan nou envite yo patisipe nan misyon Bondye a. Evèk yo sèvi tou kòm pon ant kominote yo nan lafwa lokalman, nasyonalman, ak entènasyonalman kòm yon pati nan wòl yo kòm lidè nan Legliz la.

Kisa nou chache nan yon evèk?

Pandan ke gen kado yon evèk siksè ka posede, karakteristik ki pi enpòtan nan yon evèk yo se menm bagay la kòm sa yo ki nan tout disip Kris la; yon lavi ki anrasinen nan Kris la, ki fòme pa Pawòl ak Sentsèn, e ki soutni pa lapriyè.

Èske gen diferan kalite evèk?

Kalite. Evèk nan yon dyosèz patikilye ka kenbe tit diferan ak fonksyon nan yon ti kras diferan fason, jan nou fè eksperyans isit la nan Connecticut. Pwòp Evèk nou Laura J. Ahrens se yon Evèk Suffragan. Pandan ke evèk yo ka gen tit diferan, tout yo òdone lè yo itilize menm sèvis ki soti nan Liv Priyè Komen an epi responsablite prensipal yo se toujou sèvi kòm apot, pastè, ak lidè nan Legliz la.

  • Dyosèz Evèk: evèk prensipal la nan yon dyosèz; pafwa yo rele sa "Dyosèz la."
  • Bishop Coadjutor: Yon evèk eli pou ranplase Evèk Dyosèz la. Yon moun òdone konsakre pou vin pwochen evèk yon dyosèz lè evèk dyosèz la retrete oswa demisyone.
  • Evèk Suffragan: Yon evèk eli pou ede Evèk Dyosèz la e pou sèvi anba direksyon Dyosèz la. Yon ko-evèk k ap travay nan yon dyosèz, men san nannan dwa siksesyon lè evèk la dyosèz retrete oswa demisyone.
  • Asistan Evèk: Yon evèk nonmen pa evèk dyosèz la avèk konsantman komite kanpe pou ede dyosèz la epi sèvi anba direksyon dyosèz la, kreyasyon pòs la te apwouve pa konvansyon dyosèz la. Yon moun ki òdone espesyalman oswa otreman espesyalman deziyen ki gen otorite espirityèl ak litijik nan yon evèk epi ki anjeneral ede Evèk la nan yon dyosèz; kèk evèk dyosèz retrete vin asistan lòt evèk; kèk asistan evèk yo òdone espesyalman pou travay yo. Asistan Evèk yo ka fè pifò fonksyon lòt evèk yo fè. 
  • Ede Evèk: Yon evèk Evèk Dyosèz la nonmen pou bay kout tèm asistans ak devwa episkopal nan Dyosèz la.

Ki sa ki nan ak chapo a ak bwa a?

De senbòl gen lontan yo te asosye avèk yon evèk: "chapo a", ke yo rele tou mitre ak "vòlè gadò mouton yo," ke yo rele tou yon crozier. Mitre a se yon chapo pwenti, ki gen fòm plak pwotèj ak de lappets (rabat) ki pann desann. Lap yo di yo senbolize lang dife ki te ateri sou apot yo nan fèt Lapannkòt la. Crozier la reprezante wòl yon evèk kòm gadò mouton yo.

Aprann plis bagay sou Evèk