Kandida yo

Kandida yo: Final Slate


Kandida Komite yo

Kandida Bishop Tranzisyon Komite a ap bay yon lis alfabetik nan lòd siyati yo. Klike sou yon foto pou aprann plis sou kandida sa a. Paj pou chak kandida gen yon biyografi, yon videyo, kesyon ak repons kout, rezime yo, ak plis ankò!

Reverè Glenna Huber

Rector, Legliz Epifani a
Washington, DC

Reverè Jeffrey Mello

Rektè, Legliz Episkopal Sen Pòl
Brookline, MA

Trè Reveran Kate Moorehead

Dean, Katedral Episkopal St
Jacksonville, FL

Reverè Kanon Tanya Wallace

Rektè, Legliz Episkopal Tout Sen yo
South Hadley, MA


Kandida pou petisyon

Klike sou foto kandida pou petisyon an pou w aprann plis. Paj la gen biyografi li, yon videyo, kesyon ak repons kout, rezime li, ak plis ankò!

Rev Whitney Altopp

Rector, Legliz Episkopal Sen Etyèn
Ridgefield, CT

Plis enfòmasyon: