Timeline

Kalandriye Pwosè Tranzisyon Evèk la


Avril 27, 2021

Anons Komite tranzisyon evèk la

Apre yon pwosesis eleksyon ECCT-lajè, 24 manm yo nan Komite tranzisyon Bishop (BTC) yo te anonse.

Evènman Komisyon Tranzisyon Reyinyon izingganize

BTC a kenbe premye reyinyon li yo kòmanse pwosesis la nan òganize tèt yo selon kanon ECCT a.

Se pou 6, 2021
Fen prentan / ete / bonè otòn

Rasanbleman Enfòmasyon

BTC a ap travay nan ranmase enfòmasyon nan sesyon koute ak konvèsasyon atravè ECCT. Enfòmasyon sa a pral itilize pou kreye pwofil la

Nominasyon yo louvri

Profile ki te kreye pa BTC a ale viv. Aplikasyon ak nominasyon yo louvri.

Novanm 1, 2021
Novanm 30, 2021

Aplikasyon ak nominasyon Fèmen

Premye tou entèvyou

BTC a revize nominasyon yo epi konplete yon premye tou entèvyou ak kandida adistans.

Desanm 2021 - Mid-janvye 2022
Mitan janvye 2022

Dezyèm wonn nan entèvyou

Yon dezyèm tou nan entèvyou ak moun ki kontinye nan pwosesis la.

Retrè disènman ak kandida semi-finalis yo

BTC a gen tout pouvwa a yon retrè pou kandida yo semi-finalis.

Mas 17-19, 2022
Semèn 28 Mas 2022

Anonse Kandida yo

Adwaz kandida yo anonse, ouvri yon peryòd petisyon 10 jou.

Rankontre ak salye semèn

Rankontre ak salye opòtinite atravè ECCT ak adwaz kandida yo.

Se pou 9 14-, 2022
Se pou 21, 2022

Konvansyon Eleksyon espesyal ECCT

Yon konvansyon eleksyon espesyal ki te fèt yo nan lòd yo chwazi pwochen evèk dyosèz la nan ECCT.

Peryòd konsantman

Konsantman yo garanti nan men evèk ak dyosèz Legliz Episkopal la.

Jen-septanm 2022
8 Oktòb 2022

Konsakrasyon nan XVI Bishop Dyosèz la nan Legliz la Episkopal nan Connecticut

Yo selebre yon selebrasyon kòm 16yèm dyosèz evèk legliz episkopal nan Connecticut la.